Sekretariatet

Her er en oversikt over sekretærer for de ulike styrer, råd og utvalg:

Utvalgssekretærer
Utvalg Utvalgssekretær
Fylkestinget Anne-Lise Kristoffersen
Fylkesutvalget Anne-Lise Kristoffersen
Næring og kulturkomiteen Margrethe Corneliussen
Opplæringskomiteen Caroline Østvold
Samferdselskomiteen og fylkestrafikksikkerhetsutvalget Ellen Merethe Engebretsen
Administrasjonsutvalget og forhandlingsutvalget Ellen Merethe Engebretsen
Eldrerådet Madelen Vinge
Flerkulturelt råd Madelen Vinge
Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Madelen Vinge
Internasjonalt forum Ann Anthony
Konferansestyret for Østfoldkonferansen Margrethe Corneliussen
Næringsriket Østfold Margrethe Corneliussen
Styret i Østfoldhelsa Caroline Østvold
Styret for ungdommens fylkesråd Madelen Vinge
Yrkesopplæringsnemnda Caroline Østvold
Østfoldrådet Anne-Lise Kristoffersen
Særskilt klagenemnd for forvaltningssaker Caroline Østvold