Møteplan 2015

Ved å klikke på aktuell møtedato, finner du saker og vedtak.

Her finner du møteplan for 2018.

Her finner du møteplan for 2017.

Her finner du møteplan for 2016.

Her finner du møteplan for 2014.

Møteplan 2015
Møteplan 2015
Møter Jan. Feb. Mars April Mai Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Fylkestinget 26. 30. 17. -18. 24. 29. 2.-3.
Fylkesutvalget 12. 12. 23. 4. 27. 17. 29. 18. 3.
Fylkesvalgstyret 12. 27. 22.
Opplæringskomiteen 17.
Samferdselskomiteen 17.
Næring og kulturkomiteen 17.
Opplæring, kultur og helsekomiteen 10. 21. 2. 14.
Samferdsel, miljø og klimakomiteen 11. 22. 3. 16.
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 11. 3.
Særskilt klagenemnd for forvaltningssaker (lukkede møter) 27. 13. 16. 15. 17.
Administrasjonsutvalg (lukkede møter) 20. 1. 10. 16.
HAMU/AMU 6. 29. 13.
Kontrollutvalget 11. 25. 13. 10. 9. 4. 9.
Yrkesopplæringsnemnda 3. 14. 28. 10. 12.
Eldrerådet 6. 17. 1. 11. 13.
Fylkesrådet for funksjonshemmede 5. 16. 28. 10. 12.
Flerkulturelt råd 4. 15. 27. 9. 11.
Ungdommens fylkesråd 24.-25. 21.-22.
Kompetanseoffensiven 27. 8. 4. 13. 27.
Hovedstyret for Opplevelsesnæringer 24. 5. 8. 23. 27.
Regionalt partnerskap 19. 1.
Regional utv.avtale grensereg 29. 30.
Styret for Østfoldhelsa 2. 15. 27. 9. 9.
Internasjonalt forum 30. 29. 9.
Østfoldrådet 16. 9. 17.
Østfold Reiseliv