Møteplan 2014

Ved å klikke på aktuell møtedato, finner du saker og vedtak.

Her finner du møteplan for 2018.

Her finner du møteplan for 2017.

Her finner du møteplan for 2016.

Her finner du møteplan for 2015.

Møteplan 2014
Møteplan 2014
Møter Jan. Feb. Mars April Mai Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Fylkestinget 13. 24. 18. 19. 11. 22. 3. 4.
Fylkesutvalget 6. 13. 10. 24. 5. 18. 4. 16. 20. 11.
Fylkesvalgstyret
Opplæring, kultur og helsekomiteen 4. 8. 3. 2. 14. 18.
Samferdsel, miljø og klimakomiteen 5. 12. 9. 4. 3. 15. 19. 4.
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5. 12. 9. 4. 3. 15. 19.
Særskilt klagenemnd for forvaltningssaker 14. 11. 1. 6. 10. 19. 16. 21. 19.
Administrasjonsutvalg 3. 7. 2. 1. 13. 17.
HAMU/AMU 31. 28. 10. 14.
Kontrollutvalget 12. 26. 14. 11. 3. 30. 10.
Yrkesopplæringsnemnda 30. 3. 28. 28. 9. 13.
Eldrerådet 31. 4. 28. 29. 8. 14.
Fylkesrådet for funksjonshemmede 3. 7. 2. 1. 13. 17.
Flerkulturelt råd 29. 2. 28. 27. 8. 12.
Ungdommens fylkesråd 20. 21. 21. 22.
Kompetanseoffensiven 7. 16. 18. 14.
Hovedstyret for Opplevelsesnæringer 11. 6. 16. 7.
Regionalt partnerskap 17. 28. 31.
Regional utv.avtale grensereg. 13. 9.
Styret for Østfoldhelsa 29. 2. 26. 27. 8. 12.
Internasjonalt forum 7. 23. 26.
Østfoldrådet 17. 20.
Østfold Reiseliv