Møteplan 2019

Ved å klikke på aktuell møtedato, finner du saker og vedtak.

Ved å klikke på utvalgsnavnet, finner du oversikt over medlemmene i utvalget.

Her finner du møteplan for 2018.

Her finner du møteplan for 2017.

Her finner du møteplan for 2016.

Her finner du møteplan for 2015.

Her finner du møteplan for 2014.

Møter Jan. Feb. Mars April Mai Juni Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Fellesnemnda 7. 21. 2. 13.
Partssammensatt utvalg 6. 21. 30. 12.
Fylkesvalgstyret i Viken
Fylkestinget 28. 20. 24.
Fylkesutvalget 30. 13. 20. 25. 6. 19. 17. 12.
Næring og kulturkomiteen 18. 5. 16.
Opplæringskomiteen 19. 4. 15.
Samferdselskomiteen 19. 4. 15.
Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 19. 4. 15.
Administrasjonsutvalget 18. 3. 14.
Styret for Østfoldhelsa 22.
Yrkesopplæringsnemnda 14. 28. 10.
Eldrerådet 15. 29. 11.
Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 14. 28. 10.
Flerkulturelt råd 13. 27. 9.
Styret for ungdommens fylkesråd 12. 27. 8.
Kontrollutvalget 16. 10. 29. 11. 6. 11.
Særskilt klagenemnd for forvaltningssaker (lukkede møter) 29. 5. 2. 7. 25. 13. 19.
Internasjonalt forum 1. 3.
Østfoldrådet
AMU/HAMU 15. 29. 11.
Næringsriket Østfold
Ungdommens fylkesråd
Bypakke Nedre Glomma - Styringsgruppa 29. 7. 24. 14. 13. 1. 11.