Fylkestinget

Fylkestinget 2015-2019 - Klikk for stort bildeFylkestinget er fylkeskommunens øverste myndighet og har ansvar for alle fylkeskommunale oppgaver. 

Fylkestinget i Østfold består av 35 medlemmer.

Her finner du møteplan med saker og vedtak.

Fylkesordfører: Ole Haabeth (Ap)

Fylkesvaraordfører: Siv Henriette Jacobsen (Ap)

 

Disse personene utgjør fylkestinget for valgperioden 2015-2019:

Medlemmer av fylkestinget
Navn Representerer
Ole Haabeth Arbeiderpartiet
Siv Henriette Jacobsen Arbeiderpartiet
Andreas Lervik Arbeiderpartiet
Cecilie Agnalt Arbeiderpartiet
Lars Pedersen Due Arbeiderpartiet
Inger-Christin Torp Arbeiderpartiet
Rune Fredriksen Arbeiderpartiet
Wenche Olsen Arbeiderpartiet
Caroline Andres Arbeiderpartiet
Anwar Poya Arbeiderpartiet
Inger-Lise Skartlien Arbeiderpartiet
Ole Hagen Arbeiderpartiet
Aase Furali Arbeiderpartiet
Mona Vauger Arbeiderpartiet
Trygve Westgård Arbeiderpartiet
Simen Nord Høyre
Monica Carmen Gåsvatn Høyre
Tor Prøitz Høyre
Roar Lund Høyre
Erik Mogens Unaas Høyre
Marthe Key Meyer Høyre
Terje Torsteinson Høyre
Gretha Kant Høyre
Håvard Jensen Fremskrittspartiet
Leif Eriksen Fremskrittspartiet
Niklas Eriksen Fremskrittspartiet
Ole Johan Lakselv Fremskrittspartiet
Johan Edvard Grimstad Senterpartiet
Elin Johanne Tvete Senterpartiet
Olav Moe Kristelig folkeparti
Britt Gulbrandsen Kristelig folkeparti
Erik Skauen Miljøpartiet De Grønne
Vibeke Julsrud Miljøpartiet De Grønne
Amelia Kristine Aune Venstre
May Elisabeth Hansen Sosialistisk Venstreparti

 

Utvalgssekretærer for fylkestinget: Anne-Lise Kristoffersen og Ellen Engebretsen.

Her finner du reglementet for fylkestinget.