For politikere

Praktiske tips

Forfall

Meldes utvalgssekretær som kaller inn vararepresentant. Forfall meldes for hele møtedagen.

Sykefravær

Sykmelding leveres sekretariatet.

Inhabilitet

Meldes i god tid til utvalgsleder eller sekretariatet. Vararepresentant blir innkalt dersom man antar at vedkommende må fratre.

Interpellasjoner og spørsmål

Interpellasjoner fremmes senest 8 virkedager før møtet. Spørsmål bør stilles 5 dager før møtet, men kan også stilles i møtet.

Interpellasjoner og spørsmål sendes til postmottak@ostfoldfk.no

Forslag i møter

Forslag framsettes skriftlig før eller under møtet til møteleder eller møtesekretær.

Adresseendring

Adresseendring sendes til sekretariatet.