Regional plan for klima og energi

Nå er forslaget til planprogram for regional plan for klima og energi ute på høring.

Østfold fylkeskommune inviterer til innspill i forbindelse med at planprogrammet for regional plan for klima og energi i Østfold 2019-2030 legges ut på høring. 

Planprogrammet er en «plan for planen», og skal klargjøre rammene for arbeidet med den kommende klima- og energiplanen i Østfold. Innbyggerne og andre samfunnsaktører får anledning til å påvirke klima- og energiplanen tidlig ved å gi innspill til planprogrammet.

Det er et mål at selve klimaplanen legges ut på høring sommeren 2019 med endelig vedtak i september 2019.

Frist for innspill til planprogrammet er 5. juli 2018

Vi ber om tilbakemelding knyttet til alle deler av forslaget til planprogram, men særlig:

  • Forslag til formål med planen
  • Forslag til innhold og tematisk avgrensing i planen
  • Innspill til prosess og medvirkning

Les hele forslaget til planprogram (PDF, 699 kB)  (pdf) og høringsbrev (PDF, 491 kB)

Vi ber om at du enten sender oss innspillene per e-post: (trykk her for automatisk generert e-post med ferdig saksnummer)  

eller via brev til: 

Østfold fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg

NB! Brevet må merkes med SAK 2016/8123 - Høring: Forslag til planprogram for Regional plan for klima og energi i Østfold 2019-2030 – så er vi sikre på at dine innspill registreres på riktig måte!

Lurer du på noe? Ta kontakt med Klima og energirådgiver Guri Bugge

Kontakt

Guri Bugge
E-post
Mobil 479 06 912