Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

"Østfold i bevegelse. Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet" har vært på høring. Planen ble vedtatt av fylkestinget 20. juni 2018." " - Klikk for stort bilde

Østfold fylkeskommune har hatt høringsutkast til «Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 – 2029» på høring. Høringsfrist var 6. april 2018.

Kontakt

Elsie Anita Brenne
E-post
Mobil 911 13 613