Pågående planarbeid og høringer

" " - Klikk for stort bilde

Har du eller din organisasjon noe viktig å si om Østfolds framtid?

Plan og bygningsloven forteller hvordan prosessen må være når man skal lage eller revidere planer. Den sier også hvem som må få medvirke og når i prosessen dette skal skje.

I hver plan forsøker vi, utover lovens krav, å arbeide slik at så mange som mulig av de som berøres av planen får mulighet til å si sin mening og bli hørt.

Følgende planer er nå under arbeid eller på høring: