Hvordan veilede om klimatilpassing?

Klikk for stort bildeI vår fjerde samling fokuserte læringsnettverket på hvilke gode veiledere som finnes om klimatilpasning, og hvordan kommunene kan bruke disse innenfor og på tvers av fagområder, og hvordan skal Østfold fylkeskommune forvalte sitt veiledningsansvar for klimatilpasning etter dette prosjektet er ferdig? Vi hadde også besøk av Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap, og lærte om deres metoder. 

Her finner du program og presentasjoner fra samlingen 14. mars 2018:

 
 
v/ Julie Estdahl Stuestøl, DSB
 
Gjennomgang av hjemmeoppgave om veiledere:

v/Åshild Lappegard Hauge og Cecilie Flyen SINTEF-Byggforsk