Fylkesplanen i mål

Fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050» - ble vedtatt av fylkestinget 21. juni og godkjent av fylkesutvalget nå i august. Nå blir jobben å iverksette fylkesplanens målsetninger i et bredt samarbeid i østfoldsamfunnet.
Planer og rapporter - Klikk for stort bilde Shutterstock

I vedtaket la fylkestinget føringer for justeringer/endringer i plandokumentet som måtte på plass før det kunne stadfestes og bekjentgjøres for østfoldsamfunnet. Fylkesutvalget behandlet og godkjente det endelige plandokumentet i sitt møte 22. august 2018.

Fylkesplanen er østfoldsamfunnets viktigste strategiske dokument, og skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. I fylkesplanen inngår to juridisk bindende planbestemmelser om henholdsvis lokalisering av handel og lokalisering av besøks- og arbeidsplassintensive offentlige virksomheter.

Les mer om fylkesplanen på ostfoldfk.no/planlegging og høringer

Se tidligere nyhetssak og kunngjøring