Regionalt planmøte

I Plan- og bygningsloven §5-3 blir fylkeskommunen som regional planmyndighet oppfordret til å ta ansvar for å lede og være sekretariat for et regionalt planforum. I Østfold har dette fått navnet «Regionalt planmøte».

Regionalt planmøte avholdes hver 14. dag. Hensikten med møtet er å dele informasjon og å drøfte og avklare planspørsmål og sektorinteresser mellom kommuner, fylkeskommunen og sektormyndigheter. Planmøtet skal bidra til raskere avklaringer, at forskjellige interesser og syn samordnes bedre og en mer samstemt praksis i plansakene i fylket.

Regionalt planmøte har ingen besluttende myndighet, og det har heller ingen formell meklingsfunksjon.

 

Møteplan våren 2019
dato møterom
20 august Fredriksten
3. september Valdisholm
18. september Kongsten
01. oktober Fredriksten
15. oktober Hjelmkollen
29. oktober Fredriksten
12. november Fredriksten
26. november Fredriksten
10. desember Fredriksten

 

Vi vil oppfordre kommunene til å melde opp saker til Regionalt planmøte før de sendes ut til offentlig ettersyn. Det kan bidra til at vi tidligere i prosessen finner gode løsninger sammen og unngår innsigelser.

Saker meldes opp  ved å sende e-post til karott@ostfoldfk.no

Innmeldingsfrist for saker er 10 dager før møtet.

Kontakt

Kari Elisabet Ottestad
E-post
Telefon 69 11 74 54
Mobil 469 67 527