Regionalt planmøte

I Plan- og bygningsloven §5-3 blir fylkeskommunen som regional planmyndighet oppfordret til å ta ansvar for å lede og være sekretariat for et regionalt planforum. I Østfold har dette fått navnet «Regionalt planmøte».

Regionalt planmøte avholdes hver 14. dag. Hensikten med møtet er å dele informasjon og å drøfte og avklare planspørsmål og sektorinteresser mellom kommuner, fylkeskommunen og sektormyndigheter. Planmøtet skal bidra til raskere avklaringer, at forskjellige interesser og syn samordnes bedre og en mer samstemt praksis i plansakene i fylket.

Regionalt planmøte har ingen besluttende myndighet, og det har heller ingen formell meklingsfunksjon.

 

Møteplan våren 2018
dato møterom frist innmelding av saker
14. august Valdisholm 07. august
25. august Akerø 18. august
11. september Fredriksten 4. september
25. september Fredriksten 18. september
09. oktober Valdisholm 2. oktober
23. oktober Fredriksten 16. oktober
06. november Basmo 30. oktober
20. november Basmo 13. november
04. desember Fredriksten 27. november
18. desember ikke booket 11. desember

 

Vi vil oppfordre kommunene til å melde opp saker til Regionalt planmøte før de sendes ut til offentlig ettersyn. Det kan bidra til at vi tidligere i prosessen finner gode løsninger sammen og unngår innsigelser.

Kontakt

Kari Elisabet Ottestad
E-post
Telefon 69 11 74 54
Mobil 469 67 527