Plantema

Fylkeskommunen har som oppgave å passe på:

  • At planer følger nasjonale og regionale lover og bestemmelser
  • At planer tar hensyn til viktige regionale og nasjonale interesser
  • At planer er i samsvar med det kommunene har bestemt i overordnede planer

Derfor går vi gjennom alle - og gir uttalelse til de fleste - planer som blir lagd eller endret i Østfolds kommuner. Vi kan stoppe planer som bryter med viktige prinsipper gjennom innsigelse, men mesteparten av tiden bruker vi på å gi råd og veiledning om hvordan planene kan bli bedre. 

Plantema

Kontakt

Elin Tangen Skeide
E-post
Mobil 997 45 568