Inspirasjonsforum – Østfold mot 2060

Torsdag 23. mars 2017 på Thon Hotel i Halden, var følgende tema på dagsorden:

Fylkesplanen er i ferd med å rulleres og arbeidet med samfunnsdelen er i gang. Fylkesplanen er østfoldsamfunnets øverste, strategisk plan for å oppnå en bærekraftig utvikling. 

Planforum 23. mars tar utgangspunkt i de gjennomgående temaene som er løftet fram i planarbeidet: Hvordan skal fylkesplanen bidra til å gjennomføre et grønt skifte? Og på hvilken måte kan frivillighet, barn og unge og integrering løftes inn i planen som en forutsetning for at Østfold blir attraktiv for alle?

Program for konferansen:

08.30 Registrering
09.00 Velkommen v/ Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef ØFK
09.05 Fortetting, byutvikling, det grønne skiftet v/ Andre Liefting, Liefting Arkitektur
10.00 Pause
10.15 Folkevalgtdagen v/ Astrid Sommerstad, KS
11.00 Lunsj
12.00 Klimatilpasning v/ Mia Ebeltoft, Finans Norge
13.00 Trara-prosjektet, integrering og frivillighet v/ Morten Andre Johnsen, Trara skole
14.00 Pause
14.15 Regionale planer under rullering v/ Elin Tangen Skeide og Espen Nedland Hansen, ØFK
15.00 Vel hjem