Fylkesplanen, FylkesROS og klimatilpasning, Regional transportplan og planarbeid i Viken

20. mars 2018 ble det avholdt planforum i Rakkestad kulturhus, kommunestyresalen.

Fylkesplan for Østfold er på høring og skal etter planen vedtas i juni 2018. Samtidig rulleres Regional transportplan, og det er utarbeidet ny FylkesROS som inngår som formelt vedlegg til fylkesplanen. På Planforum presenteres planene og det inviteres til diskusjon.
Og hvordan henger så disse planene sammen med etableringen av Viken?

Her er program og presentasjoner fra samlingen:

 
 
 

 

Hvordan tilpasse seg endret vær og klima? Ole Petter Skallebakke, Fredrikstad kommune

 


 

Kontakt

Espen Nedland Hansen
E-post
Mobil 930 54 428