Billedkunst, Bandy og Busstrasé - En regional bevegelse?

15. juni 2017 på Moss kunstgalleri var følgende tema på dagsorden:

Regionalplan for Kultur, Regionalplan for fysisk aktivitet, og Regional transportplan for Østfold er alle for tiden under rullering. I Planforum skal vi denne gangen undersøke:
- Hvordan skal vi skape gode sammenhenger mellom temaplanene slik at de jobber mot felles samfunnsmål?
- Hvordan kan perspektivene fra et fagfelt bidra inn i et annet?
- Hva kan planleggere bidra med i tematiske planer?

Les programmet her. (PDF, 613 kB)

Foredrag fra konferansen:

Hva tenker staten om tverrfaglighet og samordning av planer? v/Erik Vieth Pedersen, Avdelingsdirektør i planavdelingen, KMD (PPTX, 3 MB)

Den regionale samfunnsutviklerrollen- Planarbeid som gir gjennomføring v/Henning Berby, fagleder plan, KS (PPTX, 2 MB)

Regional Transportplan v/Liss Mirjam Stray Rambo, samferdselsseksjonen, ØFK (PPTX, 4 MB)

Regionalplan for fysisk aktivitet v/Elsie Brenne, folkehelseseksjonen, ØFK (PPTX, 9 MB)

Kontakt

Linda Iren Karlsen Duffy
E-post
Telefon 69 11 74 52
Mobil 952 32 640