Planforum Østfold

Planforum er et møtested for de som jobber med planfaglige saker i kommunene og på fylkesnivå i Østfold - enten administrativt eller politisk.

"" - Klikk for stort bilde

Planforum avholder 3-4 dagsseminarer i løpet av året, hvor forskjellige faglige spørsmål tas opp til orientering og drøfting. I tillegg er hensikten å styrke det faglige nettverket i fylket.

Planforum Østfold drives av Østfold fylkeskommune i samarbeid med Fylkesmannen, Statens Vegvesen og kommunene i Østfold. Planforum er et ledd i den lovpålagte veiledningstjenesten etter Plan- og bygningsloven.

I Plan- og bygningslovens §5-3 refereres det til Regionalt planforum. Disse møtene har vi valgt å kalle Regionalt planmøte, mens vi beholder betegnelsen Planforum på det tradisjonelle, faglige møtestedet.
 

Neste Planforum Østfold:

Planforum Østfold for våren 2019 blir arrangert 30. april i Sarpsborg på Hafslund hovedgård & konferansesenter. Tidspunkt: 08.30-15.00

Tema for dagen: Å høre til – folkehelse, kulturminner og stedsidentitet. Hvordan kan arbeid med folkehelse og kulturminner bli en ressurs for stedsutvikling? 

Program for samlingen finner du nedenfor


Meld deg på innen 24.04
  
https://response.questback.com/ofk/1zvn2pn6al

Tidligere Planforum Østfold:

7. desember 2018, FNs bærekraftsmål i en lokal/regional kontekst  (DOCX, 22 kB)

20.mars 2018- Fylkesplanen, FylkesROS og klimatilpasning, Regional transportplan og planarbeid i Viken

28. september 2017- Fylkesplanens arealdel (DOCX, 582 kB)

15.juni 2017- Billedkunst, bandy og busstrasé- en regional bevegelse (regionale temaplaner)

23.mai 2017- Politisk planforum- fylkesplanens samfunnsdel (PDF, 106 kB)

23.mars 2017-Inspirasjonsforum – Østfold mot 2060 (tverrgående temaer i fylkesplanen)

10.nove (PDF, 853 kB)mber 2016- Politisk planforum-Kick off for fylkesplanprosessen (PDF, 853 kB)

16.juni 2016- Bærekraftige byer og sterke distrikter (PDF, 900 kB)

17,februar 2016-Samfunnssikkerhet i planleggingen i Østfold (DOCX, 14 kB)

17.november 2015- Hvilke virkemidler har kommunene for å utvikle bydelene til gode bo- og oppvekstmiljøer for alle? Strategier for områdeløft.

23. september 2015- Planstrategier, nasjonale forventninger og evaluering av PBL

Kontakt

Christine Stene
E-post
Mobil 959 19 388