Kommunale planer og planveiledning

Østfold fylkeskommune skal være vaktbikkje for at viktige regionale og nasjonale interesser blir ivaretatt i kommunenes planer gjennom å gi faglige innspill og/eller innsigelser til reguleringsplaner, og kommunale planer.

Samtidig skal vi hjelpe og veilede kommunene i deres planarbeid og utviklingsprosesser. Dette gjør vi blant annet gjennom Regionalt Planmøte og Planforum, samt gjennom ulike prosjekter og nettverk

Disse oppgavene står beskrevet i Plan og bygningsloven.

" " - Klikk for stort bilde

Les mer på de utdypende temasidene om hvordan vi utfører disse oppgavene: