Regionale planer

En regional plan er en plan for hvordan hele Østfoldsamfunnet skal jobbe sammen om et bestemt tema eller et bestemt geografisk område. Planen har vanligvis en tidshorisont på 12 år og et handlingsprogram som revideres hvert 4. år.

" " - Klikk for stort bilde

Regionale planer blir vedtatt av fylkestinget, og fylkeskommunen har ansvar for å styre prosessen og lage selve dokumentet, men planen forplikter også kommunale og statlige aktører. Regional planstrategi bestemmer hvilke planer som skal lages eller revideres, og det er nesten til enhver tid pågående planarbeid og høringer.  Under er lenker til gjeldende regionale planer.

Les her hvis du vil vite hvilke planer som er under revidering eller utarbeidelse.

Disse regionale planene har vi i Østfold:

Kontakt

Linda Iren Karlsen Duffy
E-post
Telefon 69 11 74 52
Mobil 952 32 640