Voksen og ønsker opplæring?

Har du fylt 25 år, gjennomgått grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring? Da kan du søke om gratis videregående opplæring.

Du kan skaffe deg enten generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke høyskole eller universitet. Yrkeskompetanse kan for eksempel være fagbrev eller svennebrev. Opplæringen skjer ved de videregående skolene eller i regi av studieforbund. Voksenretten innebærer at du har rett til et tilbud som kan gi deg studiekompetanse eller yrkeskompetanse. 

Opplæringen skjer ved de videregående skolene eller i regi av et studieforbund. 

Retten til videregående opplæringen endret

Til nå har ungdom hatt rett til videregående opplæring innen fem år etter at opplæringen startet. Fullfører ikke innen denne tiden må de vente til de er 25 år før de får ny rett til videregående opplæring.

Fra august 2017 vil unge få rett til opplæring uten å måtte vente til de blir 25 år. Samtidig får også innvandrere bedre rettigheter til videregående opplæring.

Hvordan søke?

Det er ingen søknadsfrist til voksenopplæringen. Det betyr at du kan søke hele året gjennom. Du søker om videregående opplæring for voksne og realkompetansevurdering via nettstedet http://www.vigo.no/

Mer informasjon?

Trenger du mer informasjon om videregående opplæring for voksne, kontakt en videregående skole, et studieforbund eller kontaktperson for voksenopplæring i Østfold fylkeskommune på telefon 69 11 70 00 eller epost: postmottak@ostfoldfk.no.

Videregående skoler

Studieforbund

  • AOF, tlf 69 13 04 10  
  • Folkeuniversitetet Øst, tlf 0383