Realkompetanse

Det er mange måter å tilegne seg kompetanse på, ikke bare formell opplæring og utdanning. Realkompetanse er kunnskap du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet arbeide, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter.

Før du starter på videregående opplæring kan du bli realkompetansevurdert. Det innebærer at din formelle og uformelle kompetanse blir vurdert mot læreplanen i aktuelle fag.

Du kan søke om realkompetansevurdering og eventuell veiledning via nettstedet http://www.vigo.no/