Voksen og ønsker opplæring?

Er du 25 år eller eldre, har fullført grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring? Eller har du fullført videregående skole i utlandet som ikke gir godkjent studie- eller yrkeskompetanse i Norge? Da kan du søke om gratis videregående opplæring for voksne.

Du kan søke om generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Studiekompetanse kvalifiserer deg til å søke høgskole eller universitet. Yrkeskompetanse kan føre til fagbrev eller svennebrev.

Opplæringen er tilrettelagt for voksne og gjennomføres ved de videregående skolene eller i regi av studieforbundene.

Voksenopplæring