Støtte til voksne som tar opplæring

Voksne over 25 år som tar videregående opplæring kan søke Lånekassen om støtte.

Er du voksen og tar videregående opplæring må du bruke søknaden om høyere og annen utdanning, ikke søknaden for vanlig videregående opplæring. Det er fordi du får støtte etter en annen del av forskriften til Lånekassen