Voksne over 25 år som tar videregående opplæring kan søke Lånekassen om støtte.

Godkjente studieforbund kan søke om støtte til voksenopplæring