Søknader og skjemaer

Skjemaer for deg som søker eller er i videregående opplæring.

Søknad til videregående opplæring gjør du via nettstedet www.vigo.no.

Dersom du mangler norsk personnummer eller av andre grunner ikke får søkt via www.vigo.no ta kontakt med opplæringsavdelingen på epost: postmottak@ostfoldfk.no eller telefon 69 11 70 00.

Enkelte tilbud krever ekstra informasjon som sendes som tillegg til søknaden.

Skjemaer som ikke er digitale må du skrive ut og sende innen eventuell søknadsfrist per post til:

Østfold fylkeskommune
Seksjon for inntak og livslang læring
Postboks 220, 1702 Sarpsborg

Tilleggsskjema ved søknad om inntak

Skjema for flytting, reservering av skoleplass, endre fag, endre elevstatus, fravær

Skjemaer for deg som skal opp til eksamen

Søknad om skoleskyss

Skjemaer som gjelder fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve

I forbindelse med overgangen til Viken fylkeskommune fra 01.01.2020 gjelder følgende ordning for oppmelding til fagprøve/svenneprøve/kompetanseprøve:

Prøver som ønskes avviklet innen utgangen av 2019, sendes inn senest 22.11.2019.

Prøver som skal avvikles i 2020, sendes inn fra og med 01.01.2020.

Skjema for lærebedrifter

Skjema for elever som avbryter opplæringen

Dersom en elev avbryter opplæringen, eller ikke møter til skolestart, skal meldingsskjema sendes til Oppfølgingstjenesten:

Skjema for henvisning til PP-tjenesten

PPTvgo tilbyr hjelp slik at personlige eller sosiale vansker ikke skal gå ut over opplæringen. PPTvgo er også et tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.

Skjemaer for spesialundervisning

Bestilling av dokumentasjon fra videregående opplæring

For deg som trenger duplikat, kopi eller utstedelse av nytt vitnemål, kompetansebevis, fagbrev, svennebrev eller kompetansebrev.

Bestilling av lommefagsbevis