Har du fått brev fra Oppfølgingstjenesten?

Har du fått årets brev fra Oppfølgingstjenesten om hva du gjør neste skoleår?
Her kan du sende inn ditt svar.