Søke inntak med fortrinnsrett eller individuell behandling

1. februar er søknadsfristen for å søke inntak med fortrinnsrett eller på individuell behandling, samt læreplass som lærekandidat.

Søknad om fortrinnsrett

 • for søkere til et særskilt utdanningsprogram på Vg1
 • for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne
 • for søkere med rett til opplæring i og på tegnspråk
 • for søkere med vedtak om utvidet tid

Søknad om individuell behandling

 • for søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 
 • for søkere som nylig har kommet til Norge
 • for søkere til Vg1 som har rett til spesialundervisning og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
 • for søkere til Vg1 som har hatt særskilt språkopplæring i grunnskolen og som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene
 • for søker til Vg2 eller Vg3 med enkeltvedtak om spesialundervisning og som mangler karakter i flere fag eller følger et planlagt løp mot grunnkompetanse
 • for søkere som må behandles individuelt av andre særlige, tungtveiende grunner
 • for søker til opplæringskontrakt

Slik søker du videregående opplæring

Alle som søker videregående opplæring søker via www.vigo.no 
Du må bruke MinID for å søke videregående opplæring
Dersom du mangler PIN-koder, eller har andre problemer med MinID kan MinID`s brukerstøtte kontaktes på telefon 800 30 300 eller på epost til MinID

Mer informasjon om å søke

Trenger du mer informasjon kan du sjekke nettstedet vilbli.no.
Dette er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finner du blant annet informasjon om hvordan du registrer søknaden din på vigo.no og inntakskalenderen.

De ulike bestemmelsene kan du lese mer om i Opplæringsloven §§ 3-1, 5-1 og Forskrift til Opplæringsloven kapittel 6.

Se andre skjemaer for videregående opplæring