Utvekslingselever fra andre land

Østfold fylkeskommune tar inn utvekslingselever fra andre land, som sender søknad gjennom godkjente utvekslingsorganisasjoner. Varigheten er ett skoleår.

Retningslinjer for inntak av utvekslingselever fra andre land:

  • Søknad om reservasjon av plass skal fremmes via godkjent utvekslingsorganisasjon
  • Søknaden skal inneholde personopplysninger om elevens kjønn, alder, hjemland og ønske om skole- og programområde i Østfold
  • Søknadsfrist er 1. juli
  • Svar på søknad om skolelplass i Østfold fylkeskommune og opplysning om dato for skolestart sendes til organisasjonen som har fremmet søknaden