Slik prioriteres søkere i inntaket

Etter at søkere med fortrinnsrett eller individuell behandling er tatt inn, skal søkere som konkurrerer etter poeng tas inn. Dette inntaket kalles ordinært inntak. 

Elever med fortrinnsrett først

Fylkeskommunen tar først inn søkere som oppfyller vilkårene for inntak etter fortrinnsrett eller individuell behandling.

Ordinært inntak

Etter at søkere med fortrinnsrett/individuell behandling er tatt inn, skal søkere som konkurrerer etter karakterpoeng tas inn. Dette inntaket kalles ordinært inntak. 

Ordinært inntak foretas i all hovedsak automatisk og utføres i en delt prosess med et hovedinntak og et suppleringsinntak.

I henhold til postnummerordningen som ble vedtatt av fylkestinget i 1993, blir søkerne med ungdomsrett fordelt etter postnummer. Søkerne tildeles deretter skoleplass etter karakterpoeng. 

I de tilfelle hvor to søkere oppnår like mange poeng, vil skoleplassen tildeles ved tilfeldig uttrekning.

De fleste skoleplassene tildeles ved hovedinntaket og svar foreligger i midten av juli.

I begynnelsen av august gjennomføres det et suppleringsinntak hvor samtlige søkere, herunder søkere med ungdomsrett som ikke fikk skoleplass ved hovedinntaket, søkere med voksenrett og søkere uten rett er med i inntaket. Suppleringsinntaket foregår på samme måte som ved hovedinntaket.

Lover og forskrifter