Etter at søkere med fortrinnsrett eller individuell behandling er tatt inn, skal søkere som konkurrerer etter poeng tas inn. Dette inntaket kalles ordinært inntak. 

Østfold fylkeskommune tar inn utvekslingselever fra andre land, som sender søknad gjennom godkjente utvekslingsorganisasjoner. Varigheten er ett skoleår.

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.