Inntaks- og formidlingskalender 2019–2020

Søknadsfrister og inntakskalender til videregående opplæring

Inntakskalender
Inntakskalender
Dato Hendelse
7. januar vigo.no  åpner for søking
16. januar vigobedrift.no åpner. Bedriftene får tilgang på søkernes karakterer og fravær. Søker kan se hvilke bedrifter dette er på www.vigo.no.
1. februar Søknadsfrist for søknad om fortrinnsrett. Søknadsfrist for søknad om individuell behandling. Søknadsfrist for lærekandidater. Søknadsfrist for søkere til innføringsklassene
1. mars Søknadsfrist ordinært inntak og formidling av lærlinger
1. juli vigo.no stenges for forhåndssvar og endring av mobilnummer og epostadresser
15. juli Hovedinntaket er klart 
22. juli Svarfrist hovedinntak. Manglende svar blir regnet som nei-svar og du mister tildelt plass og/eller blir strøket av ventelisten.
9. august Suppleringsinntaket er klart.
16. august Svarfrist suppleringsinntak. Manglende svar blir regnet som nei-svar og du mister tildelt plass og/eller blir strøket av ventelisten.
19. august Skolestart. Det er ditt ansvar å møte på skolen til rett dag/tid. Dersom du ikke har mulighet til å møte første skoledag, må du gi beskjed til skolen. Gir du ikke slik beskjed risikerer du å miste plassen.
1. september Formidling til læreplass avsluttes.
1. november Har du ungdomsrett til videregående opplæring og slutter på skolen etter denne datoen, bruker du ett år av opplæringsretten din.