Søke skoleplass

1. mars er ordinær søknadsfrist for å søke inntak til videregående skole og formidling til læreplass som lærling.

1. februar er søknadsfristen for å søke inntak med fortrinnsrett eller på individuell behandling

Mange elever i skolegård - Klikk for stort bilde

Du søker via nettstedet www.vigo.no

Alle som søker videregående opplæring søker via www.vigo.no.
Du må bruke MinID for å søke.

  • PIN koder til MinID sendes deg i posten ved årsskiftet (dersom du ikke har brukt MinID tidligere). 
  • Dersom du mangler norsk personnummer eller av andre grunner ikke får søkt via www.vigo.no ta kontakt med opplæringsavdelingen på epost: postmottak@ostfoldfk.no eller telefon 69 11 70 00.
  • Du som har registrert et mobiltelefonnummer på søknaden, vil få en sms som informerer om at inntaket er foretatt, og at du må registrere svaret ditt ved gå inn på nettsiden www.vigo.no/.
  • Endelig resultat av inntaket vil foreligge cirka 16. juli
  • Svarfristen er en uke etter at resultatet av inntaket er klart.

Det er viktig at du tar vare på MinID. 
Dersom du mangler PIN-koder, eller har andre problemer med MinID kan MinID`s brukerstøtte kontaktes på telefon 800 30 300 eller på epost: minid@difi.no

Tilleggsskjemaer

Hvilke utdanningsprogram og skoler kan du søke på?

Opptaksprøver og spesielle inntaksregler

Inntak til Vg1 musikk, dans og drama, toppidrett, medieproduksjon og 4-årig yrkes- og studiekompetanse (YSK) har spesielle inntaksregler.