Tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Tilskuddet skal dekke driftsutgifter for fagskoletilbudene som omfattes av ordningen. Tilbudet skal være gratis for studentene. Ordningen finansieres av Helsedirektoratet.

Hvem kan søke?

Virksomheter som tilbyr godkjent fagskoleutdanning i helse- og sosialfag kan søke fylkeskommunen om tilskudd.

Både offentlige, private og ideelle kan søke om tilskudd.

Utdanningstilbudet må være godkjent av NOKUT, som fagkoletilbud i helse- og sosialfag. .

Les mer på nettsidene til NOKUT

Slik søker du

Du søker via vårt elektroniske søknadsskjema: Søknadsskjema for tilskudd til fagskoleutdanning helse- og sosialfag

I søknaden må du fylle inn navn på tilbyder (må være godkjent av NOKUT), utdanningstilbud (godkjent av NOKUT), antall studenter, kursets lengde, om kurset er planlagt på heltid, deltid eller via nett.

Rapportering skjer via våre elektroniske skjemaer:

Årsrapportering - fagskoleutdanning helse- og sosialfag
Frist for innlevering 15. februar

Rapportering - Fagskoleutdanning helse- og sosialfag
Frist for innlevering 15. mars og 15. oktober

Søknadsfrist

Frist for å søke om tilskudd er 15. mars og 5. oktober.

Retningslinjer

Tilskuddets størrelse tar utgangspunkt i tilbydernes dokumenterte, faktiske studenttall pr. 1. februar og 1. oktober. Helsedirektoratets satser multipliseres opp med antallet registrerte studenter.

Mer informasjon om ordningen finnes på Helsedirektoratets nettside