Alle elever i videregående skole kan søke Lånekassen om utstyrsstipend, bostipend, og grunnstipend. Er du over 18 år og borteboer kan du også låne penger til videregående opplæring.

Godkjente studieforbund kan søke om støtte til voksenopplæring

Tilskuddet skal dekke driftsutgifter for fagskoletilbudene som omfattes av ordningen. Tilbudet skal være gratis for studentene. Ordningen finansieres av Helsedirektoratet.