Skolerute med skoledager, ferie og fridager for skoleåret 2020/2021

I skoleruta finner du skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

Høst 2020

 • August
  Første skoledag for elevene er mandag 17. august
   
 • September
  Siste skoledag før høstferien er fredag 25. september
  Høstferie uke 40, fra og med mandag 28. september til og med fredag 2. oktober 
   
 • Oktober
  Høstferie uke 40, fra og med mandag 28. september til og med fredag 2. oktober 
  Første skoledag etter høstferien er mandag 5. oktober
   
 • November
  Fridag for elevene fredag 13. november
   
 • Desember
  Siste skoledag før jul er mandag 21. desember

Våren 2021

 • Januar
  Første skoledag for elevene etter jul er mandag 4. januar
   
 • Februar 
  Vinterferie uke 8, fra og med mandag 22. februar til og med fredag 26. februar
   
 • Mars
  Påskeferien starter i uke 13, fra og med mandag 29. mars til og med mandag 5. april
   
 • April  
  Påskeferien starter i uke 13, fra og med mandag 29. mars til og med mandag 5. april.
  Første skoledag etter påske er tirsdag 6. april
   
 • Mai
  13. mai, Kristi himmelfartsdag, fridag
  14. mai, fridag for elevene
  17. mai, Grunnlovsdag, fridag
  24. mai, 2. pinsedag, fridag
   
 • Juni
  Siste skoledag før sommerferien er fredag 18. juni

Totalt antall skoledager for skoleåret 2020-2021: 190 skoledager

Den enkelte skoles skolerute kan avvike noe fra dette. Se skolenes hjemmesider.

Skoleruta for videregående skole og for barne – og ungdomsskolene er i utgangspunktet den samme, men det kan være enkelte lokale varianter.