Skoleruta med skoledager, ferier og fridager i 2018/19

I skoleruta finner du skoledager og feriedager for de videregående skolene i Østfold.

Høst 2018

 • August
  Første skoledag for elevene er mandag 20. august
   
 • September
   
 • Oktober
  Høstferie uke 40, fra og med mandag 1. oktober til og med fredag 5. oktober 
   
 • November
  Fridag for elevene 12. november
   
 • Desember
  Siste skoledag før jul er fredag 21. desember

Våren 2019

 • Januar
  Første skoledag for elevene etter jul er torsdag 3. januar
   
 • Februar 
  Vinterferie uke 8,  fra og med mandag 18. februar til og med fredag 22. februar
   
 • Mars
  21 skoledager.
   
 • April  
  Påskeferien starter i uke 16, fra og med mandag 15. april til og med mandag 22. april
   
 • Mai
  1. mai, offentlig høytidsdag
  17. mai, Grunnlovsdag
  30. mai, Kristi himmelfartsdag
  31. mai, fridag for elevene
   
 • Juni
  2. pinsedag, 10. juni, fridag
  Siste skoledag før sommerferien er fredag 21. juni

Den enkelte skoles skolerute kan avvike noe fra dette. Se skolenes hjemmesider.

Skoleruta for videregående skole og for barne – og ungdomsskolene er i utgangspunktet den samme, men det kan være enkelte lokale varianter.