Skolebruksplan for de videregående skolene

Elever foran skolebygg på Mysen - Klikk for stort bilde

En helhetlig og langsiktig plan for skolebygg og tilbudsstrukturen i de videregående skolene i Østfold.

Mål for skolebruksplanen

  • Sikre elevplasser til forventet elevtallsvekst ved hjelp av tilpasningsdyktige bygg som ivaretar skolenes pedagogiske behov
  • Etablere en skole- og tilbudsstruktur som bidrar til ønsket samfunnsutvikling lokalt og regionalt med hensyn til utdanningstilbud, arbeidslivets behov, transporteffektivitet og stedsutvikling
  • Etablere langsiktige og robuste strukturelle løsninger pr skole der en får forutsigbarhet for hvilke bygningsmessige tiltak som skal gjennomføres når og hvilke endringer i elevvolum og tilbud som kan forventes
  • Identifisere kostnadseffektive løsninger for skolestrukturen og skoleanleggene i et langsiktig perspektiv, slik at endringene bidrar til å styrke fylkeskommunens økonomiske handlefrihet og slik at større økonomiske ressurser kan brukes på skolens innhold og mindre blir brukt på bygg og støttetjenester.

Kontakt

Egil Frode Olsen
E-post
Mobil 918 10 212
Kai Johan Storeheier
Rådgiver
E-post
Mobil 969 48 686
Christian Bromander
Rådgiver
E-post
Mobil 456 67 268