Miljørettet helsevern

23 Sanitære forhold

Sanitæranlegg omfatter toaletter, vasker, dusjer, garderober, drikkevannsfontener osv. Dette må tilpasses målgruppen, og det enkelte roms funksjon.

I sanitæranlegg er det viktig med grundig renhold med hensyn til smittevern, samt god ventilasjon for å fjerne lukt og fuktighet, og dermed hindre vekst av mikroorganismer. Skader på sanitæranlegg bør derfor utbedres så snart som mulig. Eventuelle fuktskader må også utbedres umiddelbart, så det ikke får negative konsekvenser for inneklimaet.

Standarden på skolens sanitæranlegg har betydning for elevenes trivsel, og det er viktig å hindre mobbing og annen krenkende atferd knyttet til dusjing etter gymtimer. Skolen bør derfor forebygge dette med fysiske og holdningsskapende tiltak.