Miljørettet helsevern

13 Rengjøring og vedlikehold

Innendørs arealer skal ha forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. Uteområder og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov.

Hensikten med renhold er å redusere forekomsten av støvpartikler, allergener og smittestoffer. Et godt renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene og godt inneklima, samtidig som det forlenger levetiden på materialer og inventar. For å oppnå dette må renholdet gjennomføres etter en plan.

Det er viktig at også elever og ansatte bidrar til et godt daglig renhold.

Med vedlikehold menes tiltak for å opprettholde teknisk og funksjonell standard. Et planlagt, forebyggende vedlikehold er avgjørende for at bygningene med installasjoner skal fungere som forutsatt i hele sin levetid.