Miljørettet helsevern

11 Måltid

Virksomheten skal ha egnede lokaler for bespisning, som også ivaretar måltidets sosiale funksjon.

Det må også tilrettelegges for tilfredsstillende muligheter for lagring, tilbereding og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. Skolen skal bidra til at elevene sikres godt organiserte og sunne måltider. Det er viktig at det finnes rutiner som ivaretar hensynet til matallergi, og andre overfølsomheter for mat

Helsedirektoratet har utgitt retningslinjer for skolemåltidet, og disse bør være en mal for et godt planlagt skolemåltid.

Dersom skolen driver egen kantine må den følge matloven, og sørge for lagring, tilbereding og servering av mat som er i samsvar med næringsmiddellovgivningen.

Dersom skolen har andre som driver kantine må skolen sørge for at det inngås avtale om at kantinen skal driftes slik at elevene kan serveres et sundt kosthold, også tilrettelagt for matallergikere.