Miljørettet helsevern

15 Førstehjelp

Alle ansatte skal ha nødvendig kompetanse innen førstehjelp, og skolen skal ha tilstrekkelig utstyr tilgjengelig og komplett til enhver tid.

Ansatte som har ansvar for elever i forbindelse med svømmeopplæring eller på tur til vann/sjø må ha oppdatert kompetansebevis for livredning for personale i skole og barnehage. Det vil være behov for egne førstehjelpsprosedyrer og utstyr knyttet til spesialrom som for eksempel kjemilaboratorier eller andre verksteder med maskiner og lignende.

Så langt det er mulig bør også elever gis grunnleggende førstehjelpsopplæring.