Miljørettet helsevern

20 Belysning

God belysning og tilgang på dagslys er viktige inneklimafaktorer som har stor betydning for helse og trivsel.

Belysning i tillegg til dagslys er nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke. Det er ulike krav til belysningsstyrke avhengig av de ulike arealene i bygningen. Blending fra direkte eller reflektert sollys er viktig å unngå i undervisningslokaler. De ulike spesialrom i et undervisningsbygg kan kreve ulike lysforhold.

Belysning på skolens uteområder skal bidra til å gjøre skoleanlegget til et trygt og attraktivt sted å være.

Man må heller ikke glemme kravene til universell utforming i denne sammenheng.