IKO-modellen

System for identifisering, kartlegging og oppfølging (IKO-modellen) er et virkemiddel for at skolene kommer raskt i gang med tiltak overfor elever som står i fare for å ikke fullføre.

Lærer og elever i klasserom - Klikk for stort bilde Christian Berset

Hovedmålet med IKO-arbeidet er å gjøre alle elever best mulig faglig og sosialt rustet til å komme seg videre i opplæringsløpet.

IKO-modellen er utviklet av Akershus fylkeskommune og vedtatt innført ved de videregående skolene i Østfold fylkeskommune. Det har i den forbindelsen vært opprettet en arbeidsgruppe som skal foreslå rammene for denne innføringen. Arbeidsgruppas rapport  inneholder beskrivelser, vurderinger og anbefalinger for videre oppfølging:

Dette heftet beskriver rammene for IKO-modellen og hvordan modellen skal følges opp før og underveis i skoleåret: