Søknad om kombinasjonsklasser

Veiledning til søknad om kombinasjonsklasser.

Botid i Norge
For EU / EØS – borgere noteres dato og årstall for ankomst til Norge.

For borgere utenfor Schengen – området, må dato for ankomst dokumenteres. Dokumentasjon er kopi av datoregistreringen i passet ev kopi av visum.

Innvilget oppholdstillatelse
Dokumentasjon er kopi av gyldig oppholdstillatelse eventuelt oppholdskort.

Asylsøker
Dokumentasjon er asylbevis.

Gjennomgått grunnskole i hjemland
Dokumentasjon er oversatt vitnemål / karakterutskrift som dokumenterer omfanget av opplæringen.

Grunnskoleopplæring i Norge
Dokumentasjon er vitnemål / karakterutskrift utstedt fra avgivende skolen.

Bakgrunn for ønske om kombinasjonsklasse
Du må legge ved dokumentasjon fra avgivende skole på at du trenger mer grunnskoleopplæring. Vurderingen knyttes til det faglige nivået og hvilke forutsetninger du har til å starte opp og følge undervisning på videregående nivå.