Opplæring i kombinasjonsklasser

Elever mellom 16 – 20 år, som har bodd kort tid i Norge kan få mer grunnskoleopplæring på utvalgte videregående skoler i enkelte fag.

Kjennetegn på opplæringen 

 • Nivådelt og tilpassede opplæringsplaner
 • Modulbaserte læreplaner (FVO) på nivå under videregående opplæring
 • Deltagerne vil kunne ta enkeltfag på videregående nivå, for eksempel morsmålseksamen (privatist)
 • Tilbudet kan gis inntil to år avhengig av den enkelte deltagers behov for opplæring 
 • Deltagerne bruker ikke av retten til videregående opplæring 
 • Deltagerne skal inkluderes og integreres i skolemiljøet 

 Formål med opplæringstilbudet

 • Deltageren har behov for mer grunnskoleopplæring for å øke hans/hennes mulighet til å fullføre videregående opplæring
 • Tilpasset læringsmiljø sammen med ungdommer i samme alder 
 • Styrke samarbeidet mellom kommunen og fylkeskommunen med mål om bedre sammenheng i opplæringen

Tilbudet gjelder fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag, kroppsøving og utdanningsvalg.

Det finnes kombinasjonsklasser ved Askim, Frederik II, Greåker og Malakoff videregående skoler. 

Målgruppe

Kombinasjonstilbudet retter seg mot følgende målgrupper i alderen 16 – 20 år:

 • Elever med grunnskoleeksamen fra hjemlandet, som nylig har kommet til Norge
 • Elever over 16 år som ikke har grunnskolepapirer verken fra hjemlandet eller fra Norge
 • Elever som har fått vitnemål fra 10. klasse i Norge etter § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, men som har kort botid og med lav måloppnåelse i fagene

I særskilte tilfeller kan det åpnes for inntak av elever over 20 år. Dette gjøres etter individuelle vurderinger.