Fokusskole for minoritetsspråklige

Greåker og Malakoff videregående skoler er fokusskoler for opplæring av minoritetsspråklige.

Fokusskolene skal ta initiativ til å utvikle og drifte nettverk mellom de andre videregående skolene i fylket. De skal også fungere som besøksskoler for kollegaer fra andre skoler.

Som fokusskole er de to skolene med i det nasjonale nettverket til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Nasjonalt nettverk

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har et nasjonalt nettverk som består av fokusskoler over hele landet. 

Gjennom nettverkene deles erfaringer, kompetanse og behov for utvikling av flerkulturell pedagogikk, antirasistisk arbeid, hjem- skolesamarbeid og opplæringen av barn, elever og voksne fra språklige minoriteter.

Målet for skolenes fokusarbeid er å arbeide universelt og systematisk med mangfold og likeverd for å synliggjøre de styrkene og mulighetene dette gir i skole- og læringsmiljøet.

Østfold fylkeskommune og NAFO har undertegnet en samarbeidskontrakt om to fokusskoler: Malakoff videregående skole i Moss og Greåker videregående skole i Sarpsborg.