Opplæringstilbud for minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige elever kan også få grunnopplæring på en videregående skole i såkalte kombinasjonsklasser.

Særskilt språkopplæring

 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt språkopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.
 • Dersom du har språklige utfordringer, kan du ha rett til å bruke mer enn tre år på opplæringen.
 • Skolen skal kartlegge dine norskkunnskaper før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Det skal også gjøres kartlegging underveis i opplæringen slik at det kan avklares når du kan gå over til den vanlige opplæringen.

For å kunne søke inntak til videregående opplæring, må søkeren ha lovlig opphold i landet. Søkeren må også ha vitnemål fra norsk grunnskole, eller dokumentere tilsvarende grunnopplæring.

Regelverket for minoritetsspråklige

Kombinasjonsklasser

Minoritetsspråklige elever mellom 16 - 20 år, som har bodd kort tid i Norge, kan få mer grunnopplæring på en videregående skole. Tilbudet gjelder fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag, kroppsøving og utdanningsvalg.

Disse skolene har kombinasjonsklasser:

 • Askim videregående skole -  for elever i Indre Østfold
 • Frederik II videregående skole - for elever i Fredrikstad, Hvaler og Råde
 • Greåker videregående skole - for elever i Sarpsborg
 • Malakoff videregående skole - for elever i Mosse-regionen

Kombinasjonsklassene har løpende inntak

Det betyr at du kan søke hele året.

Informasjon om det er ledige plasser får du av kontaktpersonene under:

 • Askim videregående skole 
  Kontaktperson: Lene Kolstad, rektor ved Deltagruppen voksenopplæring. Mobil: (+47) 918 46 662 
 • Frederik II videregående skole
  Kontaktperson: Hege Jeanette Machulla, spesialkonsulent i skoleetaten i Fredrikstad kommune. Tlf: (+47) 69 306197, Mobil (+47) 904 12 227
 • Greåker videregående skole
  Kontaktperson: Mari Sønsteby, teamleder ved St. Marie Læringssenter. Mobil (+47) 997 49 160
 • Malakoff videregående skole
  Kontaktperson: Leif N. de Lange, avdelingsleder Moss Voksenopplærings- og kvalifiseringssenter. Mobil (+47) 997 20 884

Dette er tilbud som gis i et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune og Askim, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg kommune.