Miljørettet helsevern

Det fysiske miljøet som omgir oss er grunnleggende for helse, trivsel og livskvalitet. Miljørettet helsevern omfatter de faktorer som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen

1.0 Formål
2.0 Virkeområde 
3.0 Definisjoner
4.0 Ansvar. Internkontroll
5.0 Opplysnings- og informasjonsplikt 
6.0 Krav om godkjenning 
7. 0 Generelle krav
8.0 Beliggenhet
9.0 Utforming og innredning
10.0 Muligheter for aktivitet og hvile mv. 
11.0 Måltid 
12.0 Psykososiale forhold  
13.0 Rengjøring og vedlikehold
14.0 Sikkerhet og helsemessig beredskap
15.0 Førstehjelp
16.0 Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold 
17.0 Smittevern 
18.0 Røyking/tobakk 
19.0 Inneklima/Luftkvalitet 
20.0 Belysning
21.0 Lydforhold
22.0 Drikkevann  
23.0 Sanitære forhold   
24.0 Avfallshåndtering  
25.0 Tilsyn 
26.0 Virkemidler og dispensajon  
27.0 Klage 
28.0 Straff  

29.0 Ikrafttreden

Kildehenvisninger