Elevenes skolemiljø

1. august 2017 fikk Opplæringsloven et nytt kapittel 9 A om elevenes skolemiljø. Det nye regelverket skal styrke elevenes rettigheter, og sørge for at saker som gjelder skolemiljø blir håndtert raskere, tryggere og enklere.

Blant det som er nytt er:

  • Nulltoleranse mot mobbing
  • Aktivitetsplikt erstatter enkeltvedtak
  • Informasjonsplikt til elever og foresatte
  • Dokumentasjonsplikt
  • Nye strafferegler ved overtredelse

Utdanningsdirektoratet har opprettet et nytt nettsted med fokus på mobbing. På nettstedet nullmobbing.no kan elever og foresatte finne informasjon om deres rettigheter, og råd hvis noen ikke opplever et trygt og godt skolemiljø.

Østfold fylkeskommune har laget et felles styringsdokument for elevenes skolemiljø (DOCX, 102 kB) som gjelder for alle de videregående skolene i Østfold. Dokumentet inneholder en kort beskrivelse av lovendringene, det er listet opp noen føringer for skolenes forebyggende arbeid og det er laget en felles mal for skolenes aktivitetsplikt.