Østfoldskolen2020

I sektorplanen "Østfoldskolen mot 2020" finner du fylkeskommunens strategi og tiltak for å fornye videregående opplæring i skole og bedrift.

Kontakt

Solveig Helene Olsen
rektor
E-post
Mobil 920 42 562